Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
Cover
ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS 3664386
UDK (05) 532;556;626/628.6

Izdajatelj:
Univerza v Ljubljani (UL)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG)
Jamova 2
1000 Ljubljana

POvzeta in indeksirana v:
Scopus, COBISS, ICONDA, dLib, Google Scholar, Crossref, Ulrich's Web, IndexCopernicus, Dimensions (Digital Science), Scilit, NAVER Academic, WorldCat, SCImago, UGC CARE

Izmenjava:
SLO, ABROAD

CC

ACTA hydrotechnica

Predstavitev

ACTA hydrotechnica je odprtodostopna mednarodna znanstvena revija, ki jo izdaja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Revija izhaja s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Acta hydrotechnica objavlja izvirne znanstvene članke, kratke znanstvene prispevke, pregledne znanstvene članke ter strokovne članke s področij hidrotehnike, vodarstva, okoljskega inženirstva in sorodnih področij okoljskih znanosti. Revija izhaja dvakrat letno. Prispevke sprejema uredniški odbor prek e-pošte (acta.hydrotechnica@fgg.uni-lj.si). Vsak prispevek recenzirata vsaj dva mednarodno priznana strokovnjaka. Prispevki so objavljeni v angleškem ali slovenskem jeziku s povzetkom, ključnimi besedami ter podnapisi slik in preglednic v obeh jezikih. Za vsebino prispevkov in prevod v angleški jezik odgovarjajo avtorji. Vse prispevke lektorira profesionalni lektor. Sprejem in objava člankov sta za avtorje brezplačna.

Uredništvo

Izdajateljski svet

 • Željko Arbanas, University of Rijeka, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka, Croatia
 • Anton Bergant, Litostroj Power d.o.o, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Ognjen Bonacci, University of Split, Matice Hrvatske 15, 21000 Split, Croatia
 • Mihael Brenčič, University of Ljubljana, Privoz 11, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Renata Jecl , University of Maribor, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenia
 • Mira Kobold, Slovenian Environment Agency, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Mario Krzyk, University of Ljubljana, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenia
 • Čedo Maksimović, Imperial College London, South Kensington Campus, London SW7 2AZ, United Kingdom
 • Matjaž Mikoš, University of Ljubljana, Jamova 2, 1000 Ljubljana
 • Nevenka Ožanić, University of Rijeka, Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka, Croatia
 • Andre Paquier, IRSTEA, 69336 LYON Cedex 09, France
 • Gregor Petkovšek, HR Wallingford, Wallingford, Oxfordshire OX10 8BA, United Kingdom
 • Dragan Savić, University of Exeter, North Park Road, Exeter EX4 4QF, United Kingdom
 • Andrej Širca, IBE, d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenia

Dokumentacijska obdelava

Knjižnica UL FGG