After 2000 Stože Landslide: Part II - Development of landslide disaster risk reduction policy in Slovenia
Po zemeljskem plazu Stože leta 2000: Del II - Razvoj politike zmanjševanja tveganja nesreč zaradi zemeljskih plazov v Sloveniji