Analysis of river drying in Slovenia
Analiza presušitve rek v Sloveniji