The impact of hydropower plants on the water regime
Vpliv izgradnje hidroenergetskih objektov na vodni režim