Optical granulometry of coarse aggregates and sediments
Določanje zrnavosti grobih agregatov in sedimentov z analizo slik