Application of the Hargreaves method for calculating the potential evapotranspiration in the hydrological modelling
Uporaba Hargreavesove metode za izračun potencialne evapotranspiracije pri hidrološkem modeliranju